Euskaltzaindiaren arabera:

  • Ordinaletan “garren” ahoskatzen den bakoitzean, puntua jarriko dugu: Atano X.arekin, XX. mendean,
  • Oso-osorik letraz idazteko orduan arazoak sor ditzaketen ordinalek honela idatzi: hogeita batgarren, hirurogeita batgarren. Hala ere, bosgarren, hogeita bosgarren, hirurogeita hamabosgarren…

21. gelditu da atzoko lasterketan……..hogeita batgarren gelditu da atzoko lasterketan

 5.a naiz lan-poltsetako zerrendan….bosgarrena naiz lan-poltsetako zerrendan

 Aikor!:

Amaieran bost daukaten zenbaki guztiek –garren atzizkia hartzean, amaierako T hori galtzen dute.

ZenbaTgarren gelditu zara lasterketan?

BosTgarren gelditu naiz (OKERRA)

Bosgarren gelditu naiz 

 Eta Aikomen!: 

  • Distributiboak, -na baliatuz osatzen direnean, honela idazten dira: bana, bosna, ehuna, mila bana, zenbana, eta abar.
  • Bana erabiltzean, aditza singularrean jarriko dugu:

Jonek eta Anek liburu baNA erosi DITUZTE  (ez)    Jonek eta Anek liburu baNA erosi DUTE  (bai)

-NA atzizkia mila eta milioirekin: aurreko zenbatzaileari erantsiko diogu

Hamar milaNA pezeta dauzkagu           HamarNA mila pezeta dauzkagu

Bost milioiNA eman dizkigute               BosNA milioi eman dizkigute

EHULKU (moldatua)