Programa honen bidez, hitanozko adizkiak automatikoki ezarriko dira idazten dugun testuan.