2018-2021 euskararen plan estrategikoa aurrekoan oinarritzen da, diagnosiak ez baitu gaurkotasunik galdu.

Berrikuntza da UEMAk parte-hartze zuzena eduki duela haren diseinuan. Hemen erakusten duguna gidalerro nagusiak baino ez dira. Urtez urteko planak garatuz joango gara, eta hemen erakutsiko ditugu onartutakoan.